BUPATI MAJENE

Nama Lengkap                  : DR. H. FAHMI MASSIARA, MH

Tempat / Tanggal Lahir  : Majene, 17 Juni 1963

Jenis Kelamin                    : Laki – Laki

Agama                                 : Islam

Status Perkawinan           : Kawin

Alamat                                : Jl. Mustafa Kamal Battayang, Kec. Banggae Majene Sulawesi Barat

Pendidikan                        : S3 Program Doktor Mangement Sumber Daya Manusia, Tahun 2015

Istri                                     : Dra. Hj. Fatmawati, MH

Anak                                   : M. Luth Perkasa Fahmi, S.IP, Siti Luluiyah Imtiyaz Fahmi, Siti Luna Muthia Fahmi


WAKIL BUPATI MAJENE

Nama Lengkap                  : H. Lukman, S.Pd, M.Pd

Tempat / Tanggal Lahir  :

Jenis Kelamin                    : Laki-laki

Agama                                 : Islam

Status Perkawinan           : Kawin

Alamat                                :

Pendidikan                        :

Istri                                     :

Anak                                   :